Ślubowanie uczniów kl. I

13 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich pierwszoklasistów, ich rodziców i wychowawczyni. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, dzieci ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Na uroczystość przybyli honorowi goście – Burmistrz Miasta Poniatowa – Pan Paweł Karczmarczyk i z-ca Burmistrza – Pani Aneta Poniatowska. Nie zabrakło również kadry pedagogicznej na czele z Panią dyrektor – Renatą Kilian, przewodniczącej Rady Rodziców oraz rodziców uczniów klasy I. Po złożeniu ślubowania dyrektor Renata Kilian w obecności gości dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Uczniowie kl.1 śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Po zakończonej prezentacji wszyscy jednogłośnie potwierdzili, iż dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Następnie Pani dyrektor rozdała uczniom pierwsze książeczki oszczędnościowe SKO, wręczyła dyplomy i medale. Pan Burmistrz również wręczył pierwszakom prezenty, a rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek. Ten uroczysty i wyjątkowy dzień z pewnością na zawsze zostanie w pamięci pierwszoklasistów i ich rodziców.

Po występach pierwszoklasistów odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem Pani Anny Gucmy zaprezentowali wiele ciekawych i śmiesznych scenek tematycznych, wierszy i piosenek, obrazujących ciężką pracę nauczycieli. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Całe wydarzenie uświetnił występ szkolnego chóru „Szpaczki”, działającego pod kierunkiem Pani Grażyny Papierz. Wszystkim uczestnikom uroczystości dopisywały świetne humory. Na zakończenie uczniowie, Przewodnicząca Rady Rodziców, dyr. Renata Kilian i Burmistrz Pan Paweł Karczmarczyk złożyli nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

J. Witkowska