WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

3 lipca 2024 r. Pani Dyrektor Renata Kilian wręczyła tegorocznym Absolwentom zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oto średnie wyniki naszych ósmoklasistów na tle gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przedmiot Wynik procentowy
SZKOŁA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ
JĘZYK POLSKI 65 % 60 % 60 % 63 % 61 %
MATEMATYKA 62 % 53 % 50 % 51 % 52 %
JĘZYK ANGIELSKI 79 % 64 % 58 % 64 % 66 %

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy sukcesów w dalszej edukacji oraz dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.