Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć: 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:  14 – 16 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć: 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024: 13 października 2023 r., 29, 30 kwietnia, 2, 31 maja 2024 r.