Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:  23 – 25 maja 2023 r.

Zakończenie zajęć: 23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023: 31 października 2022 r., 2, 4, 5, 23, 24, 25 maja, 9 czerwca 2023 r.