Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:  25 – 27 maja 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć: 25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 4, 5, 6, 7 maja oraz 4 czerwca 2020 r.

 

Czcionka
Kontrast