Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

W niedzielę 19 maja br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach oraz mieszkańcy mieli okazję do świętowania jakże ważnego wydarzenia, jakim był Jubileusz 90-lecia istnienia placówki. Na tak doniosłą uroczystość przybyło wielu gości, m.in. P. Piotr SzczepanikWicekurator Oświaty, Burmistrz Miasta Poniatowa, Pan Paweł Karczmarczyk oraz z-ca Burmistrza – P. Aneta Poniatowska, Przewodnicząca Rady Miasta – P. Ewa Baranowska, Skarbnik Gminy P. Anna Ruta, Radni – P. Wojciech Furtak i P. Jan Wójcik, dyr. MGZ ds. OO w Poniatowej, P. Anna Gogół, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i biblioteki z gminy Poniatowa. Obecni byli też: przedstawiciele lokalnego biznesu, P. T. Oświeciński, G. Wosik, M. Lenart, T. Zubrzycki, Państwo J. i W. Wójcikowie, B. i W. Słowikowie, A. i A. Rosińscy. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów: P. U. Blonka, P. A. Topolski, P. W. Danielewicz,. P. A. Chyła, wieloletni, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w tutejszym kościele. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się część artystyczna poświęcona 90-leciu istnienia placówki. Wystąpili m. in. emerytowani nauczyciele, którzy zechcieli się podzielić swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z pracą w tutejszej szkole. Swoje wystąpienie mieli także przedstawiciele rodziców, absolwentów i obecnych nauczycieli, ponieważ oni również tworzyli przez długi okres czasu historię placówki. Przyszedł także czas na prezentację uczniów i ich zabawną scenkę z duchem szkoły, który opowiedział o jej budowniczych, kierownikach i dyrektorach, przedstawił sukcesy pracowników i uczniów. Jedna z uczennic wcieliła się w rolę patronki, M. Konopnickiej i w jej imieniu wyraziła podziw i podziękowanie tym osobom, które w różny sposób zasłużyły się dla placówki oświatowej w Kraczewicach i godnie ją reprezentowały w ciągu wielu lat. Wszyscy doszli do wniosku, że wspólna praca przynosi wiele dobrego i zawsze służy mieszkańcom i uczniom.

Był również czas na tort urodzinowy oraz piękne kwiaty i życzenia dla szkoły i jej pracowników złożone na ręce P. dyr. R. Kilian. Szanowna jubilatka, czyli Szkoła w Kraczewicach otrzymała wiele prezentów. Absolwent szkoły P. Piotr Pietras podarował Bon w wysokości 10.000 zł na wdrożenie Platformy PixBlocksa. Kolejny Bon Podarunkowy na zakup pomocy naukowych – przekazał P. Burmistrz. Całą uroczystość uświetniał występ szkolnego chóru „Szpaczki” działającego pod kierownictwem P. Grażyny Papierz. Po zakończonej części artystycznej wszyscy mogli wziąć udział w festynie, popróbować pyszności przygotowanych przez rodziców, pobawić się w dmuchanym zamku czy też wziąć udział w warsztatach, pokazach nowoczesnych zdobyczy techniki, m.in. drukarki 3D i robotów. Wesołym zabawom i serdecznym rozmowom nie było końca. Każdy był szczęśliwy, że mógł wziąć udział w tak ważnym jubileuszu. – red. Jadwiga Rosińska

Podziękowanie

Dyrektor Renata Kilian, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach składają serdeczne podziękowania wszystkim absolwentom, instytucjom i sponsorom oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu Jubileuszu 90 – lecia Szkoły i zorganizowaniu festynu.