Obchody 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Trudno uwierzyć, że w bieżącym roku mija 80 lat od momentu powstania najstarszej 7 – klasowej szkoły w gminie Poniatowa, placówki oświatowej z jakże pięknymi tradycjami i bogatą historią. Powstała w 1929 roku dzięki wysiłkom wielu mieszkańców, a przede wszystkim inicjatorowi budowy Panu Stefanowi Zychowiczowi oraz życzliwości miejscowego dziedzica Gerlicza, który przekazał plac pod budowę. Do szkoły uczęszczały dzieci z okolicznych wiosek, by pobierać edukację. W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniał się wygląd budynku, kolejni dyrektorzy dokonywali modernizacji szkoły, poprawiając w ten sposób warunki pracy i nauki.

80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Obecna Pani dyrektor Renata Kilian i Grono Pedagogiczne doceniają wysiłki pracujących wcześniej nauczycieli i starają się kontynuować piękną tradycję dbania o wizerunek szkoły oraz dokładają wielu starań, aby efekty kształcenia i wychowania dzieci były jak najlepsze. Nie zapominają o historii, jaka wiąże się z Kraczewicami, a w szczególności o mogiłach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Angażują uczniów do prac porządkowych oraz dbania o miejsca pamięci narodowej.

Jubileusz 80 – lecia placówki był uroczyście obchodzony 31 maja bieżącego roku. Połączono go z corocznym Świętem Szkoły oraz uroczystością wręczenia przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad mogiłami żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. prałata dyr. Caritasu w Lublinie – Andrzeja Głosa oraz ks. kan. Mariana Plichowca – proboszcza tutejszej parafii. Następnie wszyscy przeszli do budynku, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów jubileuszu. Pani dyrektor R. Kilian przywitała przybyłych na uroczystość gości: Annę Szczepińską – z-cę dyr. Wydziału edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i gimnazjum KO w Lublinie, Burmistrza Miasta i Gminy Poniatowa – Lillę Stefanek, vice Burmistrza- Krzysztofa Brzezińskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Poniatowej – Krystynę Zielińską, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie – płk. wst. spocz. Jerzego Górnickiego, radnego powiatu opolskiego – Andrzeja Chyłę, radnego Piotra Banaszkiewicza, byłego dyrektora szkoły w Kraczewicach – Andrzeja Topolskiego, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Poniatowa – Grażynę Grecko, Marię Kryk, Irenę Pruszkowską, Kazimierę Gorczycę, Zygmunta Wyroślaka, Ireneusza Radomskiego, dyrektora MGZ ds. OO – Edwina Kaczmarskiego, Danutę i Witolda Danielewiczów – dyrektorów Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej oraz Domu Muzyki w Kraczewicach, Małgorzatę Woźniak – dyrektora Biblioteki Miejskiej i Eugeniusza Chyłę ZGM w Poniatowej. Powitani zostali także sponsorzy i darczyńcy: Grażyna i Jacek Szlachetkowie – Piekarnia Poniatowa, Mirosława i Adam Mrozowie – Centrum Budowlane Poniatowa, Andrzej Rosiński – Stacja Paliw Poniatowa, Anna i Edward Pydowie – sklep w Kraczewicach. Pani dyrektor przywitała też Urszulę Blonkę – krewną patronki szkoły, sołtysów Kraczewic, byłych i czynnych nauczycieli, rodziców, absolwentów i uczniów szkoły.

80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Następnie zabrał głos płk. wst. spocz. Jerzy Górnicki. Dokonał uroczystego odznaczenia sztandaru szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów poprzez budzenie szacunku do przeszłości i pamięć o bohaterach wojny. Głos zabrała także Pani Anna Szczepińska – przedstawicielka KO w Lublinie, odczytała List Gratulacyjny skierowany do dyrektora szkoły Pani Renaty Kilian, Grona Pedagogicznego i uczniów. Wyrazy szacunku i uznania dla pracowników placówki przekazała również Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa – Pani Lilla Stefanek. Pani dyrektor przedstawiła także zebranym treść listu Wicewojewody Lubelskiego – Henryki Strojnowskiej, która złożyła podziękowania wszystkim dawnym i obecnym dyrektorom, nauczycielom szkoły, uczniom oraz ich rodzicom za ofiarną pracę i jej pozytywne owoce.

W dniu obchodów jubileuszu placówki uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy i budowniczych szkoły, a wszyscy uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy ich pamięć.

W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali część artystyczną przygotowaną wspólnie przez obecnie pracujących w szkole nauczycieli. Były wspomnienia z dawnych lat, nawiązanie do bogatej historii placówki oraz ciężkiej pracy wszystkich dyrektorów i nauczycieli. Udało się zaangażować do występu byłe nauczycielki, Panie – Zenobię Maciaszek i Krystynę Chęć, które przybliżyły młodemu pokoleniu i zebranym gościom dzieje szkoły. Zostały też przedstawione zabawne scenki z życia współczesnych uczniów oraz dzieci zdobywających edukację w dawnej placówce. Zainteresowanie wzbudzała dziwna ławka z kałamarzem oraz aktorzy przebrani w szkolne fartuszki. Na scenie pojawiła się także uczennica grająca rolę patronki szkoły – Marii Konopnickiej i przypomniała wszystkim o ideałach głoszonych przez pisarkę – pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności oraz o umiłowaniu ojczystego kraju. Występ uświetnił koncert chóru „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz, który został zadedykowany dawnym i obecnym pracownikom szkoły oraz sponsorom i darczyńcom. Nie obyło się też bez wystąpienia przedszkolaków, którzy brawurowo zatańczyli poleczkę

Później przyszedł czas na kiermasz smakołyków przygotowanych przez rodziców. Mimo niezbyt ładnej pogody znaleźli się zwolennicy kiełbaski z grilla, lodów, zapiekanek, pysznych ciast i frytek. Jak zwykle wiele emocji wzbudzała loteria fantowa, w której można było wygrać cenne nagrody. Wszyscy zebrani goście mieli okazję do wspomnień, rozmów i miłego spędzenia czasu w gronie dawnych kolegów szkolnych lub współpracowników.

Obchodom jubileuszu towarzyszyły wystawy pt. „Piękno przyrody powiatu opolskiego” i „Poniatowa – promocja miasta” udostępnione przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lub. oraz Miejską Bibliotekę w Poniatowej.

Jadwiga Rosińska

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach Renata Kilian, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom: Hurtowni Mlekpol i Mleczarni w Opolu Lub., Piekarni J. Szlachetki w Poniatowej, Prezesowi BS, Agencji Ubezpieczeń, M. i A. Mrozom, A. i E. Pydom, OSP i sołectwu w Kraczewicach, Prezesowi ZGK P. Kowalskiemu oraz rodzicom za pomoc w zorganizowaniu obchodów 80-lecia powstania szkoły.