75 – lat Szkoły Podstawowej w Kraczewicach

75 - lat Szkoły Podstawowej w Kraczewicach

Niedziela 23 maja była szczególnym dniem dla mieszkańców Kraczewic. Mogli bowiem uczestniczyć w obchodach 75-lecia istnienia szkoły podstawowej, której przed pięcioma laty w 70-ątą rocznicę powstania nadano imię Marii Konopnickiej. Utworzenie placówki oświatowej na terenie Kraczewic pod koniec lat 30-tych ubiegłego stulecia było możliwe dzięki inicjatywie jednego z nauczycieli Stefana Zychowicza, dobrej woli miejscowego dziedzica – Gerlicza, który ofiarował plac pod budowę szkoły oraz lokalnej społeczności, zaangażowanej w prace budowlane. Dzięki staraniom mieszkańców szkołę oddano do użytku w 1929 roku. W tym okresie była jedyną na tym terenie placówką oświatową, do której dojeżdżały dzieci z Niezabitowa, Wronowa, Leśniczówki, Dąbrowy, Plizina, Szczuczek i Spław. Jej działalność została przerwana na okres okupacji. Po wyzwoleniu znowu rozpoczęto pracę i naukę. Wizerunek szkoły zmieniał się z każdym rokiem. Ciągle pracowano nad ulepszaniem i modyfikowaniem budynku, co było niewątpliwą zasługą kadry kierowniczej i poszczególnych nauczycieli, m.in. Stefana Zychowicza, Tadeusza Kobylińskiego, Stefana Czajkowskiego, Bolesława Piotrowskiego, Alfreda Wichy, Andrzeja Topolskiego oraz pani Renaty Kilian, która od 1993 roku pełni funkcję dyrektora. W ostatnich latach placówka przeszła liczne remonty, wzbogaciła się o pracownię informatyczną oraz nową salę gimnastyczną, której uroczyste otwarcie odbyło się 19 października 2003 roku. Nie sposób pominąć faktu, iż 10 maja 2002 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach została uhonorowana Medalem „Zasłużony dla Poniatowej” za wieloletnią pracę na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”.75-ąta rocznica istnienia szkoły oraz obchody Dnia Patrona stały się okazją do wspomnień oraz złożenia wyrazów szacunku i uznania ludziom, którzy od 1929 roku pracowali na dobry wizerunek placówki.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez proboszcza tutejszej parafii ks. kan. Mariana Plichowca. Z kościoła zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do sali gimnastycznej, gdzie zostali serdecznie przywitani przez panią dyrektor Renatę Kilian. Swoją obecnością organizatorów imprezy zaszczycili: Starosta Powiatu Opole Lubelskie – Zenon Rodzik, Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa – Zbigniew Kania, Przewodniczący Rady Miejskiej- Witold Szwajgier, Prezes Banku Spółdzielczego – Maryla Kania, Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Danuta Danielewicz, Dyrektor Domu Muzyki w Kraczewicach – Witold Danielewicz, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – Henryk Bilski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Stanisław Nowak, radni: Krystyna Zielińska, Andrzej Chyła oraz Marian Misztal. Przybyli jak zawsze niezawodni przedstawiciele lokalnego biznesu: państwo Mirosława i Adam Mrozowie, Barbara i Andrzej Szlachetkowie, Anna i Edward Pydowie. Byli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkola: Grażyna Długosz – Grecko, Maria Kryk, Ireneusz Radomski. Nie obyło się bez emerytowanych nauczycieli oraz byłego dyrektora – Andrzeja Topolskiego. Licznie przybyli też absolwenci szkoły oraz rodzice uczniów. Wszyscy wysłuchali recytacji wierszy oraz koncertu chóru „Szpaczki” działającego pod kierownictwem pani Grażyny Papierz. Uczestnicy uroczystości poznali historię szkoły przedstawioną przez starszych uczniów. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć część artystyczną w wykonaniu najmłodszych dzieci. Na grób miejscowego dziedzica – Gerlicza oraz budowniczego szkoły – Stefana Zychowicza udała się delegacja uczniów, która złożyła kwiaty będące wyrazem wdzięczności.

75 - lat Szkoły Podstawowej w Kraczewicach

Jak co roku odbyła się też licytacja prac uczniowskich, którą poprowadził tym razem jeden z rodziców – Jan Wójcik. Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki przygotowane przez rodziców, ciasta, zapiekanki, frytki, gofry oraz loteria fantowa. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na plac zabaw dla dzieci.

75 - lat Szkoły Podstawowej w Kraczewicach

 

Absolwenci i byli pracownicy szkoły mogli obejrzeć sale lekcyjne, zobaczyć, jak zmienił się budynek szkoły w ostatnich latach. Duże zainteresowanie wzbudziły także kroniki szkolne. Uroczystość zorganizowana z okazji 75-ątej rocznicy powstania szkoły była wspaniałą okazją do spotkań po latach dla wielu byłych pracowników szkoły i absolwentów, którzy mieli możliwość odwiedzenia placówki, w której zdobywali wykształcenie. Impreza cieszyła się również dużym zainteresowaniem mieszkańców Kraczewic, dla których niewątpliwą dumą i wizytówką jest odnowiony i zmodernizowany budynek szkoły.

Jadwiga Rosińska

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, Renata Kilian, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom, rodzicom oraz panu Andrzejowi Krykowi za pomoc w zorganizowaniu obchodów 75-lecia powstania szkoły.

75 - lat Szkoły Podstawowej w Kraczewicach