„Maluchy na start”

Od 1 września 2012 roku w dwóch placówkach (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kraczewicach i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kowali) w gminie Poniatowa realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Maluchy na start”. Głównym celem jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Grupą docelową w projekcie są dzieci 3 i 4 letnie. Wsparcie maluchów wynika z faktu, iż jest to okres bardzo istotny dla rozpoznania, rozwoju uzdolnień i talentów dzieci oraz wczesnego wykrywania i niwelowania deficytów rozwojowych. Oprócz fachowej opieki dzieci mają zajęcia edukacyjno-rozwojowe, rytmikę, naukę języka angielskiego i profilaktyczne (wsparcie psychologa i logopedy).
W szkołach przygotowano piękne, kolorowe sale, które zostały wyposażone w nowe mebelki, wykładziny, zestawy interaktywne, programy multimedialne, atrakcyjne zabawki, gry, materiały do zabawy i nauki. Nowoczesne pomoce do realizacji zajęć edukacyjnych pozwalają w sposób innowacyjny, ciekawy i atrakcyjny dla dzieci zainteresować je nauką.
Przedszkolaki otrzymują również nieodpłatnie gorące posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców najmłodszych dzieci, którzy mogą zadbać o prawidłowy rozwój swoich pociech.
Zapraszamy wszystkie 3 i 4 latki do udziału w projekcie „Maluchy na start”, który będzie realizowany w latach 2012-2014 i kontynuowany w kolejnych. – R. Kilian