Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Niedziela 16 czerwca była niezwykle ważnym i uroczystym dniem w życiu społeczności szkolnej 
i mieszkańców Kraczewic. Wszyscy mieli zaszczyt obchodzić Jubileusz 95-lecia placówki połączony z upamiętnieniem porucznika Stanisława Gerlicza, syna Henryka Gerlicza, który ofiarował ziemię pod budowę szkoły. Wspomniany wcześniej S. Gerlicz zginął w 1940 roku 
w Katyniu, zabity przez NKWD strzałem w tył głowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w ramach ogólnopolskiego programu patriotyczno-edukacyjnego “Katyń…Ocalić od zapomnienia”, który honorowym patronatem objął Prezydent RP - Andrzej Duda. 

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP na czele z prezesem Okręgu Lubelskiego Lechem Marczakiem i prezesem PGK Piotrem Kowalskim, Burmistrz Miasta Poniatowa - Paweł Karczmarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej - Ewa Baranowska, Przewodniczący Komisji Oświaty - Grzegorz Pluta, członek zarządu powiatu – 
J. Wójcik, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie - Małgorzata  Bojar, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Poniatowa: T. Lasota-Rodzik, G. Długosz-Grecko, A. Bartoś, B. Chyła, B. Mroczkowska, R. Pastwa, I. Radomski oraz dyrektorzy instytucji, z którymi współpracuje nasza szkoła: A. Ruta, A. Gogół, A. Karwat, M. Wójtowicz, B. Burzyńska, A. Kocon, radny gminny – 
W. Furtak, sołtysi Kraczewic, lokalni przedsiębiorcy i sponsorzy szkoły: Państwo J. i T. Oświecińscy, Pan T. Zubrzycki i Pan G. Wosik. Dopisali także rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy Kraczewic. Gościliśmy również poczet sztandarowy i przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kraczewice.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w miejscowym kościele przez ks. proboszcza Jerzego Wesołowskiego. Następnie wszyscy goście udali się na plac przy szkole, gdzie odbyła się ceremonia posadzenia „Dębu Pamięci”, poświęconego porucznikowi S. Gerliczowi oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez  Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy RP. Tablica pamiątkowa została poświęcona przez ks. proboszcza.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie szkoły prezentowali swoje aktorskie i recytatorskie umiejętności na tle pięknej dekoracji, wykonanej przez nauczycielkę plastyki - E. Borowską-Tarczyńską. Przedstawienie miało charakter patriotyczny i zostało przygotowane przez J. Rosińską. Wykonawcy przedstawili scenki, przybliżające postać porucznika S. Gerlicza, wyrecytowali wiersze Marii Konopnickiej i Heleny Pilarskiej, związane z miejscowością Kraczewice. Cały występ uczniowski uświetnił koncert chóru „Szpaczki”, pod kierunkiem G. Papierz. Wystąpienie młodych aktorów i chórzystów zostało nagrodzone gromkimi brawami. 
Następnie zabrała głos Pani dyr. Renata Kilian, która podziękowała uczniom za wspaniały występ oraz wręczyła dyplomy i odznaki najlepszym sportowcom naszej szkoły: Maksymilianowi Misztalowi, Hubertowi Witkowskiemu i Szymonowi Wójtowiczowi, którzy wywalczyli III miejsce w zawodach wojewódzkich w siatkówce plażowej.
Panowie oficerowie w imieniu Zarządu Głównego w Warszawie odznaczyli dyr. szkoły Renatę Kilian Krzyżem Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Służyć Ojczyźnie” za podejmowane 
w szkole inicjatywy i przedsięwzięcia. Wręczyli również dyplomy i nagrody laureatom konkursu ,,80-lecie bitwy o Monte Cassino”. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również nauczyciele, którzy otoczyli opieką merytoryczną wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.
Następnie przyszedł czas na gratulacje i podziękowania ze strony zaproszonych gości, które zostały skierowane pod adresem dyr. Renaty Kilian, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Popłynęły również życzenia dalszej, owocnej pracy nad edukowaniem przyszłych pokoleń.
Na placu przy szkole odbył się kiermasz ciast, frytek, zapiekanek, lodów i napojów. Niezwykłym zainteresowaniem cieszył się pokaz strażacki oraz atrapa helikoptera, występ grupy rekonstrukcyjnej, przedstawiającej polskich ułanów. Wielką atrakcją okazała się loteria fantowa, zabawy w dmuchanym zamku oraz malowanie twarzy, włosów i zaplatanie warkoczyków. 
Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli czas na rozmowy w cieniu wiekowych drzew, otaczających budynek szkoły, spotkania z przyjaciółmi, kolegami ze szkolnych lat i wspominanie czasu spędzonego w murach naszej placówki.

Red. Uczniowie i p. J. Rosińska
                                     Podziękowanie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, druhom strażakom OSP Kraczewice, ks. prob. J. Wesołowskiemu za pomoc w zorganizowaniu uroczystości Jubileuszu 95 - lecia placówki. Szczególne podziękowania kierujemy do Okręgu Lubelskiego Oficerów Rezerwy RP za upamiętnienie postaci porucznika S. Gerlicza i ufundowanie tablicy pamiątkowej.