Lekcja matematyki w banku.

Dnia 8 maja uczniowie klasy 6 wraz z nauczycielką matematyki Bożeną Ziółkowską-Oćwieja udali się na wycieczkę do Banku Spółdzielczego w Poniatowej, gdzie Pani Prezes oraz pracownicy banku zapoznali ich z działalnością tej instytucji.
Wszyscy dowiedzieli się, na czym polega praca w banku, w jaki sposób przelicza się banknoty i, za pomocą jakich urządzeń można sprawdzić, czy dany banknot nie jest fałszywy. Szóstoklasiści zapoznali się m.in. ze sposobami oszczędzania i lokowania pieniędzy oraz poznali różne sposoby uzyskania kredytów.
Podczas tej wycieczki uczniowie dowiedzieli się o formy płatności. Pracownicy banku podkreślali znaczenie konta bankowego i karty płatniczej we współczesnym świecie. Szczególną uwagą zwrócono na ostrożność i zachowanie bezpieczeństwa przy płatnościach elektronicznych.

Pracownikom Banku Spółdzielczego składamy serdeczne podziękowania za przemiłą atmosferę, słodki poczęstunek, drobne upominki i przekazaną wiedzę. 
Uczniowie kl.VI.