Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

30 listopada 2023r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „EkoŚwiat” i wręczenie nagród laureatom konkursu „Moje ekologiczne przedszkole”.

Celem konkursu było:
a) Włączenie dzieci do aktywnego udziału w działania związane z ochroną przyrody.
b) Propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.
c) Rozwijanie wyobraźni i uwrażliwienie młodych twórców na problematykę
ochrony środowiska realizowaną na terenie przedszkola.
d) Propagowanie właściwego postępowania z odpadami.
e) Kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania i zachowania w stosunku do
środowiska.

Siedem dziewczynek ze starszej grupy przedszkolnej stworzyło na zajęciach wspólny plakat, który zajął III miejsce.

Nagrodą dla całej grupy przedszkolnej były:

  • kosze do segregacji odpadów;
  • plakat – jak segregować odpady;
  • pojemnik do zbiórki i sprawdzenia zużytych baterii;
  • materiały do zajęć edukacyjnych na temat segregacji i przetwarzania odpadów.

Dziewczynki otrzymały również drobne upominki za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

U. Kocot