Apel z okazji Święta Niepodległości

Piękną lekcję patriotyzmu dali uczniowie klasy V, którzy pod kierunkiem wychowawczyni – Pani Bożeny Ziółkowskiej- Oćwiei przygotowali uroczysty apel poświęcony 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ubrani w galowe stroje, z pięknymi kotylionami w barwach narodowych przypomnieli trudną drogę naszego kraju do wolności. Uświadomili wszystkim zebranym na uroczystości, co to znaczy być Polakiem i kochać swoją ojczyznę. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania pieśni legionowych i żołnierskich, w czym przewodniczył szkolny chór „Szpaczki” działający pod kierunkiem Pani Grażyny Papierz. Kontynuacją czwartkowych uroczystości poświęconych Świętu Niepodległości był udział pocztu sztandarowego we Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych chórzystów z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w auli SP Poniatowej.