Wyniki rekrutacji

Na rok szkolny 2023/2024 do klasy I przyjęto 12 uczniów.

Oddziały przedszkolne:

Wpłynęło 40 deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz 16 wniosków o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach. Listy dzieci:

klasa I

przedszkole