Wieczornica poświęcona patronce szkoły – Marii Konopnickiej

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie corocznych wieczornic poświęconych patronce – Marii Konopnickiej. Uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali wspaniałą uroczystość, na którą składały się scenki i wiersze autorstwa Marii Konopnickiej. Były też piosenki w wykonaniu szkolnego chóru “Szpaczki”. W ten sposób uczniowie oddali cześć patronce, której 112 rocznica śmierci miała miejsce 7 października.

Na uroczystość przybyli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Mieli okazję wysłuchać recytacji pięknych wierszy patronki, obejrzeć inscenizacje przygotowane na podstawie mniej znanych utworów Marii Konopnickiej w wykonaniu uczniów z klas 4-7.

Scenki przedstawiały przygody Janka, który wędrował po lesie w poszukiwaniu jagód oraz przemianę nieznośnego Franka. Chłopiec stał się grzeczny i życzliwy pod wpływem przyjaźni z Karolkiem. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a aktorzy otrzymali słodkie upominki od Rady Rodziców. Uczniowie podziękowali za uwagę i zaprosili gości na kolejne występy.

Uczniowie klasy 5