Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Miło nam poinformować, iż dnia 9 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach został podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy Usługi OSE potwierdzający uruchomienie zgodnie z Umową nr 39086 usługi – INTERNET OSE. Uczniowie i pracownicy szkoły mają zatem możliwość korzystania z bezpłatnego, bezpiecznego, szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowość 100 Mb/s. Przyłączenie się do usługi OSE jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji, gdzie priorytetem staje się kształcenie kompetencji cyfrowych, szybkość przesyłanych i otrzymywanych informacji. Bardzo cieszymy się i w pełni wykorzystamy możliwości, jakie daje nowa usługa utrzymywana ze środków budżetu państwa. – dyr. R. Kilian