1 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

8.30  Msza św. w Kościele p.w. N.S.P.J. w Kraczewicach
9.30  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. W związku z sytuacją epidemiologiczną krótka uroczystość odbędzie się na boisku asfaltowym (w razie niepogody na sali gimnastycznej), z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki).

Od 1 września 2020 r. do szkoły przychodzą tylko dzieci nie objęte kwarantanną, (wspólnie zamieszkujący członkowie rodzin nie są na kwarantannie). Dzieci powinny być zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły głównym wejściem i korzystają z szatni na dolnym korytarzu.
2. Klasa I – sala 2
3. Klasa II – sala 2 lub 5
4. Klasa III – sala 5
5. Klasa IV – sala chemiczna wejście i szatnia przy sali gimnastycznej
6. Klasa V – świetlica i szatnia przy świetlicy
7. Klasa VI – sala 1
8. Klasa VII – sala M – wejście główne, szatnia obok sali
9. Klasa VIII – sala I

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans i nie wchodzą do budynku. Bezpośredni kontakt z nauczycielem będzie możliwy w przedsionku wejścia głównego i bocznego z zachowaniem zasad sanitarnych.