Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

W celu rozszerzenia wiadomości naszych wychowanków na temat najbliższego regionu dzieci z klas 1-3 pierwszego października pojechały na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zapoznały się z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie. Dzieciom szczególnie przypadł do gustu ogromny wiatrak holenderski. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć i dotknąć przedmiotów codziennego użytku, wykorzystywanych przez ludzi w dawnych czasach, porównywać wygląd mebli, naczyń, sposoby radzenia sobie z codziennymi, domowymi czynnościami, chociażby takimi jak pozyskiwanie mąki, mielenie zboża w żarnach. Bardzo podobały się  również zwierzęta hodowlane, które mieszkają w Skansenie. Na żywo dzieci mogły poznać również pracę kowala, tkaczki oraz zobaczyć, jak wyglądało dawniej wytwarzanie garnków. Uczniowie, pełni nowych wiadomości i wrażeń, wrócili do szkoły, a rozmowom i dyskusjom nie było końca. – J. Witkowska