Daj się wkręcić

Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach w 2011 roku dołączyli do krajowej akcji polegającej na zbieraniu wszelkiego rodzaju plastikowych nakrętek. Zebrane przez nas na przestrzeni 5 lat nakrętki przekazywaliśmy różnym instytucjom pomagającym dzieciom. Chcemy w ten sposób pomóc w zdobyciu elektrycznego wózka, pompy infuzyjnej, czy też  umożliwić sfinansowanie leczenia potrzebującej chorej osobie. Wszystkim zbieraczom nakrętek serdecznie dziękujemy i  przypominamy, że ta akcja nigdy się nie kończy. Zawsze jest ktoś komu można pomóc !