„Przyzna każdy, komu nie brak wyobraźni- czas najwyższy, by się z Ziemią zaprzyjaźnić”.

Powyższy cytat z wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej stał się motywem przewodnim obchodów tegorocznego Dnia Ziemi, który odbył się w naszej szkole 22 kwietnia pod hasłem „Palący temat-niska emisja”. Przygotowali je przedstawiciele wszystkich klas pod kierownictwem Pani Jolanty Radomskiej. Nasze koleżanki Alicja Kłosowska i Oliwia Kozińska przeprowadziły prezentację dotyczącą powstania świata, sposobów ochrony naszej planety przed zanieczyszczeniami, oszczędzania energii i wody. Najpierw oglądały prezentację klasy 1-3, a potem uczniowie klas 4-6 i przedszkolaki. Potem wszyscy wyszliśmy ze szkoły w przepięknych strojach przedstawiających dzieci różnych narodowości i przemaszerowaliśmy przez Kraczewice śpiewając i grając na różnych instrumentach. Wzbudzaliśmy ciekawość mieszkańców. Przy okazji zbieraliśmy śmieci i sprzątaliśmy najbliższą okolicę. Taką akcję powtórzymy za rok. – Red. uczniowie klas 4 i 5.