Wspólne czytanie utworów Marii Konopnickiej

W czwartek 5 listopada odbyła się w naszej szkole wieczornica poświęcona czytaniu utworów Marii Konopnickiej, na którą zostały zaproszone osoby związane ze środowiskiem lokalnym, Panie: Urszula Blonka – daleka krewna patronki szkoły, Zenobia Maciaszek – emerytowana nauczycielka, Marzena Borowska – sołtys Kraczewic, Anna Cięszczyk – przewodnicząca Rady Rodziców. W czytaniu wzięły także udział Pani dyrektor Renata Kilian i nauczycielka języka polskiego – Jadwiga Rosińska. Na uroczystość licznie przybyli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Najpierw wszyscy wysłuchali krótkiego wystąpienia uczennic Emilii Pydy i Aleksandry Pietroń, które przedstawiły korzyści płynące ze wspólnego czytania i sięgania po dobrą lekturę. Później zaprezentowała się pierwsza grupa czytających i zapoznała zebranych z piękną baśnią „Na jagody”. Pozostali uczestnicy odczytali znane wiersze dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej. Nie obyło się też bez poezji patriotycznej. Zebrani na uroczystości usłyszeli utwory mówiące o ważnych wydarzeniach w dziejach naszej ojczyzny. Czytanie zakończyły absolwentki naszej szkoły, Ada i Kinga Cięszczyk, które zaprezentowały wiersz „Pieśń o domu”. Podniosły nastrój wspólnego czytania wytworzyła zaśpiewana „Rota” – nasz hymn szkolny. Całą uroczystość urozmaicały piosenki w wykonaniu szkolnego chóru „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ zachęcają do wspólnego czytania w domu, budzą wrażliwość, kształtują postawę patriotyczną, promują wartościowe książki. – red. Zuzanna Kłosowska-ucz. klasy VI