Pasowanie na ucznia

10 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Renata Kilian w obecności zastępcy burmistrza, Anety Poniatowskiej dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy jednogłośnie potwierdzili, iż dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. W tej wyjątkowej chwili pani dyrektor pogratulowała pierwszakom zaprezentowanych umiejętności. Następnie wychowawczyni rozdała uczniom pierwsze książeczki oszczędnościowe SKO, zaś pani dyrektor wręczyła dyplomy i prezenty, a rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek. Uczniowie klasy pierwszej  mają za sobą udany debiut w szkolnej karierze. Ten uroczysty i wyjątkowy dzień z pewnością na zawsze zostanie  w pamięci pierwszoklasistów i ich rodziców.

   W tym dniu odbyła się również uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem P. Jadwigi Rosińskiej zaprezentowali wiele ciekawych scenek tematycznych, wierszy i piosenek, obrazujących ciężką pracę nauczycieli. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na  zakończenie uczniowie, Przewodnicząca Rady Rodziców, dyr. R. Kilian i z-ca Burmistrza P. Aneta Poniatowska złożyli życzenia szczęścia i radości z wykonywanej pracy nauczycielom i pracownikom obsługi. – J. Witkowska