WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

8 lipca 2022 r. Pani Dyrektor Renata Kilian wręczyła tegorocznym Absolwentom zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oto średnie wyniki naszych ósmoklasistów na tle gminy, powiatu, województwa i kraju.

PrzedmiotWynik procentowy
SzkołaGminaPowiatWoj.
JĘZYK POLSKI59%59%58%61%60%
MATEMATYKA53%47%51%56%57%
JĘZYK ANGIELSKI58%56%59%64%67%

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy wyników i życzymy sukcesów w dalszej edukacji oraz dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.