Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Gminy Poniatowa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Decyzją z dnia 20.10.2021 r. Gminie Poniatowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przyznano wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w kwocie 29 000 zł.

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymają:

 1. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie
  – koszt całkowity zadania 5 000 zł
  – kwota wnioskowana 4 000 zł
  – kwota wkładu własnego 1 000 zł
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
  – koszt całkowity zadania 3 750 zł
  – kwota wnioskowana 3 000 zł
  – kwota wkładu własnego 750 zł
 3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
  – koszt całkowity zadania 15 000 zł
  – kwota wnioskowana 12 000 zł
  – kwota wkładu własnego 3 000 zł
 4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali
  – koszt całkowity zadania 3 750 zł
  – kwota wnioskowana 3 000 zł
  – kwota wkładu własnego 750 zł
 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach
  – koszt całkowity zadania 5 000 zł
  – kwota wnioskowana 4 000 zł
  – kwota wkładu własnego 1 000 zł
 6. Przedszkole Miejskie w Poniatowej
  – koszt całkowity zadania 3 750 zł
  – kwota wnioskowana 3 000 zł
  – kwota wkładu własnego 750 zł.

Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i przedszkola.