Laboratoria Przyszłości w Gminie Poniatowa – program MEiN

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program skierowany jest do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu Gmina Poniatowa otrzymała 341 100 zł na rozwój szkolnej infrastruktury w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – 191 100 zł

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie – 30 000 zł

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali – 30 000 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach – 60 000 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 30 000 zł

W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoły zakupią wyposażenie techniczne pozwalające na kształtowanie i rozwój umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).