100 zadań na 100 lecie

100 lat temu wiele osób oddało bezinteresownie życie po to, aby Polska wróciła na mapy świata i, abyśmy dzisiaj mogli spokojnie uczyć się i pracować.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „100 ZADAŃ NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI” zorganizowanym przez nauczycielkę matematyki p. Bożenę Ziółkowską-Oćwieję. Od początku września chętni uczniowie klas 4 – 8 codziennie dostawali kartki z 2-4 zadaniami. Rozwiązania zadań należało przynieść w specjalnym zeszycie na następny dzień i, jeżeli były one poprawne, pani Bożena wręczała kolejną partię zadań.

Uczniowie od początku wiedzieli, że rozwiązują zadania bezinteresownie, że nie otrzymają za nie żadnych ocen. Robili to dla swojej Ojczyzny, aby w ten sposób uczcić tak piękną rocznicę.

Kilka osób zrezygnowało w trakcie z tej zabawy, ale mimo to do końca wytrwało 37 uczniów.

9 listopada podczas uroczystej akademii szkolnej z okazji Dnia Niepodległości wszyscy finaliści tego projektu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców – gry logiczne i słodkości. Zapisane zeszyty znalazły się na specjalnej wystawie poświęconej temu projektowi.

Uczniom dziękujemy, gratulujemy systematyczności, wytrwałości i pracowitości, a p. B. Ziółkowskiej-Oćwiei pomysłu na uczczenie rocznicy i rozwijanie kompetencji matematycznych.