„Burmistrz Poniatowej Zaprasza”

18 grudnia 2017 r. w auli Gimnazjum im. J.P. II w Poniatowej szkolny chór „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz uczestniczył w Świątecznym Koncercie z cyklu „Burmistrz Poniatowej Zaprasza”  – „Szczygiełkowe Trele” zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem „Musica Antiqua” w Poniatowej.