„Aktywna tablica” w Kraczewicach

24 października 2017 r. P. Burmistrz Zygmunt Wyroślak podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 14 tys. zł. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 14 grudnia 2017 r. baza naszej szkoły wzbogaciła się o 2 monitory interaktywne o przekątnej 65’.
W ramach udzielonego szkole wsparcia odbędą się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń, ich oprogramowania i wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w szkole.