Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć: 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:  16 – 18 czerwca 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9  – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć: 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 27, 28, 29, 30  kwietnia 2020 r., 12, 16, 17, 18  czerwca 2020 r.