Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:  24 – 26 maja 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć: 24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022: 12 listopada 2021 r., 7 stycznia, 2 maja oraz 17 czerwca 2022 r.