Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć: 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18  – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć: 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018 r., 15, 16, 17, 29, 30  kwietnia 2019 r., 2  maja 2019 r.