SYMETRIA na matematyce w klasach 6.

Pod koniec listopada na lekcji matematyki uczniowie klasy szóstej realizowali zagadnienia związane z symetrią w otoczeniu człowieka. Uczniowie zapoznali się z przykładami symetrii w życiu roślin, zwierząt, obejrzeli przykłady budowli symetrycznych.
Następnie na klasę czekało niecodzienne zadanie - uczniowie pracowali 
w parach, dostali zestawy klocków lego i mieli do wykonania dwa zadania:
- każda grupa buduje figurę osiowosymetryczną,
- jedna osoba buduje, a następnie druga osoba dobudowuje drugą część, tak aby ich budowle były symetryczne.

Oprócz zdobytej wiedzy o symetrii uczniowie na lekcji wykazali się kreatywnością, wyobraźnią przestrzenną i umiejętnością pracy w zespole.
Czasami warto zabawę połączyć z nauką.

I kolejny raz na lekcji wykorzystaliśmy pomoce zakupione do szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Nauczycielka matematyki
Bożena Ziółkowska-Oćwieja