„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach uczestniczy w programie „Laboratoria Przyszłości”. Za otrzymane wsparcie finansowe – 60 tys. zł został zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania.