Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach przypomina o konieczności dokonania zapisu dzieci do klasy I na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2022 r. i trwa do dnia 31 marca 2022 r.

Rozpoczynamy również zapisy dzieci młodszych do oddziałów przedszkolnych. Wnioski o przyjęcie wydawane i przyjmowane są w oddziale przedszkolnym.
Zapraszamy !

Zarządzenie nr 451/2022 Burmistrza Poniatowej z dnia 27 stycznia 2022 r.