Od 17 maja br. – nauka hybrydowa dla uczniów kl. IV – VIII

Harmonogram zajęć od 17.05. do 28.05.2021 r.

Klasa IV, V, VI
17, 18, 24, 28  maja 2021 r. uczniowie uczą się w szkole.
19, 20, 21  maja 2021 r. nauka zdalna.

Klasa VII i VIII
17, 18, 24, 28  maja 2021 r. nauka zdalna.
19, 20, 21  maja 2021 r. uczniowie uczą się w szkole.

25, 26, 27 maja 2021 r. egzaminy ósmoklasisty dla uczniów kl. I – VII dni wolne od zajęć lekcyjnych.