Konferencja dla rodziców – „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

Konferencja, adresowana jest do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, odbędzie się 31 maja 2021 roku o godz. 16:30  w formie wydarzenia on-line.
Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Program konferencji:

  • 16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
  • 16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
  • 16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.