Młodzi bez szkodliwych uzależnień.

W dniu 23 października w SP im. M. Konopnickiej w Kraczewicach zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne nt. „Profilaktyki zagrożeń”. Prowadząca szkolenie w przystępny i interesujący sposób przybliżyła uczniom, a następnie rodzicom i nauczycielom informacje o współczesnych zagrożeniach czyhających na młodego człowieka. Zachęcała dzieci do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, uważnie słuchała ich wypowiedzi, komentowała je oraz udzielała dobrych rad. Zarówno dzieci jak i rodzice byli angażowani do wspólnej dyskusji, wyciągania wniosków.