Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach czynnie włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci biorą udział w różnych formach uczczenia tego doniosłego wydarzenia
w naszej historii. W marcu odbył się w placówce XXI Festiwal Piosenki Szkolnej pod hasłem „Piosenka  żołnierska”. W zmaganiach konkursowych wzięły udział dzieci z klas I – VII. Zaprezentowały pieśni z okresu II wojny światowej, przybliżyły w ten sposób słuchaczom rzeczywistość, w jakiej przyszło żyć Polakom w trudnych czasach oraz uczucia towarzyszące żołnierzom i bohaterom narodowym.

W ramach jubileuszowych obchodów odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelarii Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

W maju dwoje uczniów reprezentowało naszą placówkę w Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Lublinie „Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej oraz lirykę opartą na motywach patriotycznych w okresie międzywojennym”. Nasi uczestnicy otrzymali wyróżnienia za prezentację swoich utworów .

Ponadto placówka przygotowuje się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w 100 – lecie Niepodległej pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, w ramach której będzie czytana książka Łukasza Wierzbickiego pod tytułem „Dziadek i Niedźwiadek”, opowiadająca prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka – czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją.

Poza tym 8 czerwca  uczniowie wspólnie z nauczycielami  planują przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, by książka kojarzyła się z rozrywką, a nie szkolnym obowiązkiem. Uczniowie, którzy na co dzień czytają, będą mogli zobaczyć, że nie są jedyni, a ci, którzy tego nie robią, mieli okazję spróbować. Lektury poznawane przez dzieci mają promować pozytywne wartości, w tym miłość do ojczystego kraju, szacunek do człowieka i przyrody. Hasłem przewodnim imprezy będzie motto „Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!”

10 czerwca w naszej placówce odbędzie się coroczne Święto Szkoły. Tematem uroczystości będzie właśnie 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentują program artystyczny upamiętniający doniosłe wydarzenia historyczne z naszej przeszłości oraz przedstawią sylwetki znanych wodzów i bohaterów narodowych. Dzieci postarają się uświadomić wszystkim, że słowo „patriotyzm” może być modne i aktualne w XXI wieku, a każdy Polak powinien wiedzieć, gdzie znajduje się jego miejsce na ziemi, o które należy dbać i być do niego przywiązanym. W czasie festynu szkolnego zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz odnowy pomnika upamiętniającego bohaterów poległych w walkach o niepodległość, który znajduje się na terenie Kraczewic. Społeczność szkolna chciałaby chociaż w niewielkim stopniu przyczynić się do renowacji ważnego dla wszystkich miejsca, zwłaszcza, że zostaliśmy uhonorowani 2009 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaszczytnym tytułem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i otrzymaliśmy Złoty Medal.

Nasi uczniowie dbają o miejsca spoczynku tych, którzy walczyli o wolność Polski. Wszyscy bowiem wiedzą, że wychowanie patriotyczne to niezwykle ważny element pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą, więc konieczne jest stosowanie różnych form pracy, dzięki którym będzie można wychować dobrych obywateli i patriotów, kształtować właściwe postawy młodych ludzi. – Jadwiga Rosińska