Razem odkryjmy świat programowania

2 grudnia 2017 r. w budynku naszej szkoły rozpoczęły się zajęcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach realizacji projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. W ramach tego programu uczniowie z kl. I-III będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu programowania. Wezmą również udział w zajęciach wyjazdowych na KUL – u. Zakupiony przez Fundację VCC z Lublina sprzęt i materiały dydaktyczne wzbogacą bazę szkoły i warsztat pracy nauczycieli.
Zapraszam do udziału w projekcie dzieci z kl. I, II i III (formularz zgłoszeniowy do pobrania w szkole).
– dyr. R. Kilian