Święto Szkoły

Tegoroczne Święto Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach, które odbyło się 28.05.2017 r., upłynęło pod znakiem wspaniałej pogody, doskonałej zabawy i oczywiście poezji, w której motywem przewodnim było dziecko z jego wadami i zaletami. Nie zabrakło także utworów o matce oraz wierszy patronki szkoły – Marii Konopnickiej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła Msza św. odprawiona w tutejszym kościele, po której uczestnicy imprezy zgromadzili się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Renata Kilian przywitała zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Poniatowa – Zygmunta Wyroślaka, z-cę Burmistrza –Krystynę Sołdek, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Eugeniusza Chyłę, radnego powiatowego – Andrzeja Chyłę, radnego gminnego – M. Frąckiewicza, dyr. Przedszkola w Poniatowej – G. Długosz – Grecko, księgową MGZ ds. OO– A. Gogół, D. i W. Danielewiczów – Ognisko Pracy Pozaszkolnej, przedstawicieli lokalnego biznesu –B. i W. Słowików, M. i A. Mrozów, G. Wosika, M. Lenarta, T. Oświecińskiego, sołtysów Kraczewic i Szczuczek, rodziców, absolwentów oraz byłych nauczycieli placówki. Wszyscy mieli okazję podziwiać talenty aktorskie uczniów, którzy wcielili się w role bohaterów wierszy Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Całość uroczystości uświetnił występ przedszkolaków oraz koncert szkolnego chóru „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz. Dużą atrakcją tegorocznego Święta Szkoły okazał się kiermasz przygotowany przez niezawodnych rodziców, dmuchany zamek, loteria fantowa oraz malowanie twarzy i włosów. Pogoda sprzyjała spacerom, rozmowom i wesołej zabawie. Wszyscy uczestnicy imprezy byli zadowoleni ze spędzonej w gronie rodziny i przyjaciół pięknej majowej niedzieli. Było słonecznie, tęczowo, kolorowo… – red. uczniowie kl. VI.

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach składają podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom: Panu G. Wosikowi – właścicielowi sklepu Max Elektro, Państwu M. i A. Mrozom – właścicielom Centrum Budowlanego, B. i W. Słowikom – właścicielom Hotelu „Słowik”, Panu M. Lenartowi – właścicielowi Agencji Ubezpieczeniowej, J. i W. Wójcikom – Handel artykułami spożywczymi, K. Adamczykowi, – „Multigama”, B. i J. Rosińskim – Sklep spożywczo-warzywny CYTRUS, Bankowi Spółdzielczemu w Poniatowej, Hurtowni Spożywczo-Przemysłowej „Stampol” i Mleczarni w Opolu Lub., J. i W.,  Przedsiębiorstwu I. Welmana z Kraśnika, Sołectwu, Kółku Rolniczemu i Parafii w Kraczewicach oraz CKPiT – owi. i rodzicom za pomoc w zorganizowaniu Święta Szkoły.