Wyniki rekrutacji

Na rok szkolny 2024/2025 do klasy I przyjęto 17 uczniów.

Oddziały przedszkolne:

Wpłynęło 33 deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz 7 wniosków o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach. Wszystkie dzieci zostały przyjęte. Pozostało 10 wolnych miejsc w przedszkolu.
Serdecznie zapraszamy.