Ślubowanie pierwszoklasistów i obchody DEN w naszej szkole

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w przeddzień DEN odbyły się połączone uroczystości przyjęcia do społeczności uczniowskiej pierwszoklasistów oraz świętowanie dnia wszystkich pracowników oświaty. Wychowankowie Pani Beaty Grądeckiej przygotowali część artystyczną, w czasie której przypomnieli wszystkim zebranym, czym jest „ślubowanie” i, jakie warunki należy spełnić, aby zostać mianowanym na ucznia SP im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach. Zdali egzamin z patriotyzmu oraz z podstawowych wiadomości przydatnych w szkolnym życiu. Wykazali się odwagą, piękną, wyraźną recytacją, a przede wszystkim wiedzą, czym zaimponowali obecnej na uroczystości –  Pani wice Burmistrz Miasta Poniatowa – Anecie Poniatowskiej. Pierwszoklasiści w tym ważnym dla nich dniu otrzymali pamiątkowe dyplomy, birety oraz upominki od Pani wice Burmistrz oraz Rady Rodziców. Całe wydarzenie uświetniał koncert chóru „Szpaczki” pod kierunkiem Pani Grażyny Papierz.

Niemało wrażeń uczestnikom czwartkowych uroczystości dostarczył występ starszych uczniów, którzy w formie wierszy i piosenek podziękowali swoim wychowawcom i nauczycielom za trud, jaki wkładają w przygotowanie ich do startu w dorosłe życie. Do wszystkich pracowników szkoły na czele z Panią dyrektor Renatą Kilian popłynęły serdeczne życzenia.

Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Pani wice Burmistrz Aneta Poniatowska, praca nauczyciela jest niezwykle ważna, a samorząd terytorialny stara się realizować wiele programów umożliwiających finansowanie inwestycji i realizację projektów, wspierających działania edukacyjne, czego dowodem może być wybudowanie w naszej gminie czterech sal gimnastycznych.

Najważniejsze bowiem jest kształcenie przyszłego pokolenia Polaków, którzy będą w przyszłości pracować na rzecz rozwoju naszego kraju.

J. Rosińska

http://um.poniatowa.pl/aktualnosci-wpisy/slubowanie-pierwszoklasistow-w-szkole-podstawowej-im-m-konopnickiej-w-kraczewicach/