WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

6 lipca 2023 r. Pani Dyrektor Renata Kilian wręczyła tegorocznym Absolwentom zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oto średnie wyniki naszych ósmoklasistów na tle gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przedmiot Wynik procentowy
SZKOŁA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ
JĘZYK POLSKI 67 % 64 % 64 % 67 % 66 %
MATEMATYKA 68 % 50 % 47 % 53 % 53 %
JĘZYK ANGIELSKI 64 % 55 % 58 % 64 % 66 %

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy wyników i życzymy sukcesów w dalszej edukacji oraz dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.