Pożegnanie „Starszaków”

Dnia 15 czerwca 2023 r. sześciolatki radosnymi wierszami, piosenkami i korowodem marszowym pożegnały przedszkole i  Panią wychowawczynię Barbarę Rzedzicką.

Za 25 – letnią pracę zawodową w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, zaangażowanie, życzliwość i współpracę na ręce Pani Basi serdeczne podziękowania złożyła Pani dyr. Renata Kilian oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Bidacha. W imieniu wszystkich wychowanków,  pracowników szkoły i rodziców życzymy wielu sukcesów i długich lat życia na zasłużonej emeryturze.