Wieczornica poświęcona 180 rocznicy urodzin patronki szkoły – Marii Konopnickiej

W czwartek 31 marca bieżącego roku miało miejsce w naszej szkole bardzo ważne wydarzenie. Odbyła się bowiem wieczornica poświęcona 180 rocznicy urodzin patronki szkoły – Marii Konopnickiej.  Uczniowie pod kierunkiem Pań Jadwigi Rosińskiej i Grażyny Papierz przygotowali program artystyczny, na który składały się wiersze patronki szkoły, inscenizacje utworów poetki oraz piosenki w wykonaniu chóru “Szpaczki”. Wszyscy aktorzy i recytatorzy stanęli na wysokości zadania. Szczególnie zachwyciła widzów uczennica klasy 7 – Nadia Chwaszczewska, która wcieliła się w rolę Marii Konopnickiej i w jej imieniu podziękowała dzieciom za pamięć o jej twórczości, pielęgnowanie polskiej mowy oraz patriotyzm. Występy młodych aktorów uświetniły piosenki w wykonaniu szkolnego chóru, działającego pod kierunkiem Pani Grażyny Papierz. Zebrani na sali rodzice, nauczyciele  i uczniowie nagrodzili występ gromkimi brawami. 

Należy zaznaczyć, że uroczystość była prezentowana w szkole dwa razy. Najpierw mieli okazję ją obejrzeć wszyscy uczniowie, później  uczestniczyli w niej rodzice. Pani dyrektor Renata Kilian wręczyła dyplomy uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przeprowadzonych w szkole oraz na terenie Gminy Poniatowa. Należy tu wyróżnić  Antoniego Karasia-ucz. kl. 5 oraz
Karolinę Chyłę – ucz. kl. 7, którzy zajęli I miejsce w Szkolnym Konkursie Logicznego Myślenia. Dyplom otrzymała także Anna Gąska – ucz. kl. 8, która zajęła II miejsce w  wyżej wymienionym konkursie. Dyplomem zostały również nagrodzone ucz. kl. 7 – Oliwia Sobczak za zajęcie I miejsca w powiatowym etapie Konkursu strażackiego oraz Karolina Chyła – ucz. kl. 7 za zajęcie II miejsca w tym samym konkursie. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez Panią dyrektor Stypendium Burmistrza Miasta Poniatowa za wysokie wyniki w nauce ucz. kl. 7 – Nadii Chwaszczewskiej i Karolowi Dacce oraz pogratulowanie uczniom dalszych sukcesów. – J. Rosińska