Recytatorskie sukcesy uczniów SP im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

W związku z przypadającą 23 maja 180. rocznicą urodzin Marii Konopnickiej  – poetki i nowelistki epoki pozytywizmu oraz działaczki społecznej – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraczewicach, której patronką jest właśnie wspomniana poetka, postanowili uczcić to wydarzenie, biorąc udział w konkursie recytatorskim poświęconym jej utworom oraz wierszom Polskich Romantyków. W etapie szkolnym konkursu wyłoniono czworo recytatorów, którzy mieli reprezentować placówkę w II Ogólnopolskim, IV Wojewódzkim i XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej oraz Romantyków Polskich” organizowanym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Sitarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk oraz Prezydenta Miasta Lublin – dr Krzysztofa Żuka. Zmagania recytatorów odbyły się 26 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w trzech kategoriach: kl. I- III, IV- VI i VII-VIII. II miejsce w drugiej kategorii zajął uczeń klasy IV – Hubert Kłosowski, zaś wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała również uczennica klasy IV- Maria Szeląg. W kategorii klas VII-VIII – III miejsce zajęła uczennica klasy VII – Nadia Chwaszczewska. Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Uczniowie już zapowiedzieli, że będą doskonalić swój warsztat recytatorski i w przyszłym roku znów przystąpią do konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu świata poezji.

                                                                                            Jadwiga Rosińska