Komunikat dla rodziców – obowiązek nauki

Rodzice dzieci urodzonych w 2004, 2005 i 2006 roku
zamieszkałych na terenie gminy Poniatowa

Zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Poniatowa lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021 r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki w roku szkolnym 2021/2022.