Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną 26 czerwca odbiór świadectw i nagród odbędzie się na boisku asfaltowym (w razie niepogody na sali gimnastycznej), w małych grupach z zachowaniem środków bezpieczeństwa (maseczki, ewentualnie rękawiczki) w następujących godzinach:
9:00 – klasa I
9:30 – klasa II
10:00 – klasa III
10:30 – klasa IV
11:00 – klasa V
11:30 – klasa VI
12:00 – klasa VII i VIII.

Przedszkolaki odbiorą dyplomy 25 czerwca (czwartek). „Maluchy” o godz. 10.00, „Starszaki” o godz. 11.00

Wszystkich uczniów i rodziców prosi się o sprawne załatwianie spraw związanych z zakończeniem zajęć w szkole/przedszkolu i unikanie niepotrzebnych zgromadzeń.