Uwaga rodzice i prawni opiekunowie

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2019 r. zajęcia w naszej szkole będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Informuję, iż dnia 8 kwietnia rozpoczęto akcję strajkową w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach.

Stołówka szkolna pracuje od 10.04.2019 r.

Dyrektor szkoły codziennie będzie organizował zajęcia opiekuńcze. Stołówka szkolna nie pracuje do odwołania.

29.03.2019 r.

Mając wiedzę o zasięgu planowanego strajku (90 % pracowników szkoły) oraz biorąc pod uwagę konieczność dbania o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie im opieki informuję, iż od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach planowana jest przez nauczycieli i pracowników obsługi akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.

Dyrektor szkoły