Bal karnawałowy

Tuż przed feriami zimowymi odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie, przedszkolaki oraz dzieci z terenu Kraczewic, Kol. Szczuczki, które jeszcze nie uczęszczają do naszej placówki. Z racji zbliżających się walentynek sala gimnastyczna została udekorowana w czerwone serca, a do tańca przygrywał didżej. Na sali mieniły się różnymi kolorami karnawałowe stroje uczestników, za które każdy przebrany otrzymał słodką nagrodę. Nie obyło się bez ciekawych konkursów i zabaw przygotowanych przez Samorząd Uczniowski działający pod kierownictwem Pani Bożeny Ziółkowskiej – Oćwiei. Zmęczeni tańcem uczniowie i przedszkolaki zostali zaproszeni na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Wszyscy we wspaniałych nastrojach rozeszli się do domów. Następna zabawa karnawałowa już za rok! – J. Rosińska.