Nasze spotkania z policjantami

We wtorek 27 listopada odbyły się w naszej szkole spotkania z policjantami, których tematem było zapobieganie agresji słownej i fizycznej oraz cyberprzemocy. Prowadzący podawali przykłady złych zachowań, które często obserwuje się w szkole wśród uczniów. Uświadamiali konsekwencje, jakie płyną z wyrządzania krzywdy innym. Policjanci przypominali o bezpiecznym zachowaniu w szkole, na drodze i na placu zabaw. Przestrzegali wszystkich przed nieuzasadnionymi wezwaniami różnych służb ratunkowych. Pogadanki były bardzo ciekawe i każdy z nas wyciągnie wnioski dla siebie. – ucz. kl. VI.