Akcja „Góra Grosza”

Od 27 listopada 2017 r. do 02 stycznia 2018 r. w naszej szkole prowadziliśmy zbiórkę monet (1, 2, 5, 10, 20 i 50 gr) w ramach akcji ,,Góra Grosza’’, której organizatorem jest Towarzystwo ,,Nasz Dom”. Celem akcji jest zebranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w rodzinie.

W akcji uczestniczyli głównie uczniowie klas I – III. Monety zbierane były do specjalnych pudełek  – ,,skarbonek’’. Zebrane pieniądze uczniowie klasy III posegregowali według nominałów i dokładnie przeliczyli. Ogółem zebraliśmy 118,51 zł. Rekordzistką została Agata Ch. – uczennica klasy III, która przyniosła 24 zł w monetach 1 gr (2 400 monet).

Zebrane środki zostaną przesłane na adres wskazany przez organizatora. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz, można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w następnej edycji uczniowie też będą chętnie brali udział.

red. Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem R. Rybicką.