Wspólne czytanie utworów Marii Konopnickiej i Heleny Pilarskiej

              Już od kilku lat w naszej szkole odbywa się akcja zachęcająca do wspólnego czytania różnych utworów. 8 grudnia 2016 r. odbyła się podobna uroczystość. Wzięły w niej udział dzieci z poszczególnych klas łącznie ze swoimi rodzicami lub babciami. Czytane były piękne wiersze patronki naszej szkoły oraz utwory pani Heleny Pilarskiej – poetki, malarki urodzonej w Kraczewicach, a zamieszkałej obecnie w Policach. Największą niespodzianką było troje uczniów klasy I, którzy zaprezentowali przed licznie zebraną publicznością trudną sztukę czytania. Udowodnili, że potrafią już pięknie przeczytać wybrane dla nich utwory. Całość uroczystości uświetniał występ szkolnego chóru „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz. Wspólne czytanie było wspaniałą akcją, która zachęciła dzieci do sięgania po książki, czytania ich razem z rodzicami, w domu, przy różnych okazjach. Taka postawa tworzy więzi z bliskimi, uczy wrażliwości, zachęca do korzystania z wiedzy, której skarbnicą są książki. – Red. Jadwiga Rosińska