Święto Szkoły

,,…w tym domu moje szczęśliwe dzieciństwo…”

Pod takim hasłem 12 czerwca 2016 roku odbyły się coroczne obchody Święta Szkoły. Tradycyjnie rozpoczęła je Msza święta sprawowana przez ks. kan Krzysztofa Marzyckiego. Następnie zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci szkoły, byli i obecni nauczyciele oraz rodzice zgromadzili się na sali gimnastycznej. Przybyli m.in. Burmistrz Miasta Poniatowej – Pan Zygmunt Wyroślak, z-ca Burmistrza – Pani Krystyna Sołdek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Eugeniusz Chyła, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty – Pani Bożena Szwed, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Poniatowej – Pani Grażyna Długosz – Grecko, właściciel Agencji Ubezpieczeniowej – Pan Marek Lenart, Prezes Banku Spółdzielczego w Poniatowej – Pani Maryla Kania, Państwo Danuta i Witold Danielewiczowie – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, daleka krewna Marii Konopnickiej – Pani Urszula Blonka, radny gminny – Pan Marek Frąckiewicz, sołtyska Kraczewic – Pani Marzena Borowska. Stowarzyszenie Przedsiębiorców reprezentowali v-ce prezes Grzegorz Wosik oraz Jolanta i Tadeusz Oświecińscy.
Uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny poświęcony rodzinie. Najmłodsi przedstawili zabawne sytuacje z udziałem rodziców i dzieci. Były przepiękne wiersze mówiące o doniosłej roli domu rodzinnego w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Całość występu uświetniał występ chóru ,,Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz. Uczniowie zaprezentowali piękne piosenki oraz utwory na skrzypce, mandoliny, gitary i flety. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Pani dyrektor Renata Kilian podziękowała dzieciom, rodzicom, pracownikom i sponsorom i zaprosiła wszystkich na festyn. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym można było umalować twarz, włosy i paznokcie. Niesamowitą atrakcję stanowił dmuchany zamek oraz tor przeszkód, gdzie bawiło się najwięcej dzieci. Każdy z uczestników festynu mógł zakupić pyszne ciasta, frytki, zapiekanki, lody i napoje, które zostały przygotowane przez rodziców oraz wziąć udział w loterii fantowej. Można było również głosować na Podwórko NIVEA, podziwiać wystawę prac artystycznych dwóch absolwentek szkoły – Luizy Misztal i Edyty Zdun oraz mamy jednej z uczennic. Wszystkim uczestnikom imprezy towarzyszyła wspaniała pogoda, która tworzyła niezapomniany piknikowy nastrój. – red. Jadwiga Rosińska

Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach R. Kilian, nauczyciele, rodzice i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom: Hurtowni Spożywczo-Przemysłowej „Stampol” i Mleczarni w Opolu Lub., Prezesowi BS – M. Kani, Agencji Ubezpieczeń M. Lenarta, M. i A. Mrozom – Centrum Budowlane, G. Wosikowi – Max Elektro, J. i W. Wójcikom – Handel artykułami spożywczymi, K. Adamczykowi – „Multigama”, B. i J. Rosińskim – Sklep spożywczo-warzywny CYTRUS, Piekarni J. Szlachetki w Poniatowej, Przedsiębiorstwu I. Welmana z Kraśnika, Sołectwu, Kółku Rolniczemu i Parafii w Kraczewicach oraz CKPiT – owi, za pomoc w zorganizowaniu Święta Szkoły.